October 2014

Monthly Archives

  • Nova molekula omogućava umnožavanje matičnih ćelija

    Naučnici sa Instituta za istraživanje imunologije i rak-a (IRIC) sa Univerzita de Montréal su objavili članak u časopisu Science, najavu otkrića nove molekule, prve takve vrste, koja omogućava umnožavanje matičnih ćelija iz krvi pupčane vrpce. Sa molekulom UM171 će biti moguće da se umnože matične ćelije u ćelijskoj kulturi, te da se dobije dovoljan broj […]

  • SEPAX 2 – najsavremenija tehnologija izdvajanja matičnih ćelija iz krvi pupčane vrpce

    Nakon što uzorak krvi pupčane vrpce stigne u laboratoriju, izdvajanje matičnih ćelija iz uzorka, predstavlja jedan od najvažnijih segmenata procesa krioprezervacije – zamrzavanja matičnih ćelija. Izdvajanje matičnih ćelija i metod smanjenjenog volumena smatra se “ZLATNIM STANDARDOM” u krioprezervaciji krvi iz pupčane vrpce, među svim vodećim bankama u svijetu. Ovaj proces uklanja neterapeutske ćelije i tako […]