Nova molekula omogućava umnožavanje matičnih ćelija

Naučnici sa Instituta za istraživanje imunologije i rak-a (IRIC) sa Univerzita de Montréal su objavili članak u časopisu Science, najavu otkrića nove molekule, prve takve vrste, koja omogućava umnožavanje matičnih ćelija iz krvi pupčane vrpce. Sa molekulom UM171 će biti moguće da se umnože matične ćelije u ćelijskoj kulturi, te da se dobije dovoljan broj za liječenje velikog broja oboljenja. Nova molekula u kombinaciji sa novom tehnologijom bioreaktora omogućiti će hiljadama pacijenata diljem svijeta pristup sigurnijoj i uspješnijoj transplataciji matičnih ćelija.