Prvi internacionalni kongres studenata medicine – SaMED 2015

Studenti će imati priliku da se educiraju o matičnim ćelijama iz pupčane vrpce kao najkvalitetnijem izvoru matičnih ćelija

Udruženje studenata Medicinskog fakulteta u Sarajevu organizuje Prvi internacionalni kongres studenata medicine – SaMED 2015, koji će se održati u Sarajevu, od 29. januara do 01. februara 2015. godine. Ovaj Kongres je oficijalni projekat Udruženja studenata Medicinskog fakulteta u Sarajevu, a pod pokroviteljstvom Medicinskog fakulteta u Sarajevu, te prvi Kongres ovakvog karaktera u Bosni i Hercegovini.
Registrovano je 235 studenata i mladih doktora iz 16 država svijeta, sa 65 naučno-istraživačkih radova. Učešće na Kongresu će uzeti studenti i mladi doktori medicine i stomatologije, te studenti farmacije.
Studentski Kongres u Sarajevu ima za cilj da postane godišnje okupljanje studenata medicinskih nauka, iz Bosne i Hercegovine i ostalih zemalja Europe i svijeta. Na ovaj način se studentima omogućava prezentacija njihovih naučno-istraživačkih radova, edukacija o aktuelnim medicinskim temama kroz predavanja i radionice, te razmjena znanja, iskustava i ideja.

Za više informacija posjetite oficijelnu web stranicu Kongresa www.samed.ba.