Prvi internacionalni kongres studenata medicine – SaMED 2015

Studenti će imati priliku da se educiraju o matičnim ćelijama iz pupčane vrpce kao najkvalitetnijem izvoru matičnih ćelija

Udruženje studenata Medicinskog fakulteta u Sarajevu organizuje Prvi internacionalni kongres studenata medicine – SaMED 2015, koji će se održati u Sarajevu, od 29. januara do 01. februara 2015. godine. Ovaj Kongres je oficijalni projekat Udruženja studenata Medicinskog fakulteta u Sarajevu, a pod pokroviteljstvom Medicinskog fakulteta u Sarajevu, te prvi Kongres ovakvog karaktera u Bosni i Hercegovini.
Registrovano je 235 studenata i mladih doktora iz 16 država svijeta, sa 65 naučno-istraživačkih radova. Učešće na Kongresu će uzeti studenti i mladi doktori medicine i stomatologije, te studenti farmacije.
Studentski Kongres u Sarajevu ima za cilj da postane godišnje okupljanje studenata medicinskih nauka, iz Bosne i Hercegovine i ostalih zemalja Europe i svijeta. Na ovaj način se studentima omogućava prezentacija njihovih naučno-istraživačkih radova, edukacija o aktuelnim medicinskim temama kroz predavanja i radionice, te razmjena znanja, iskustava i ideja.
Podršku Kongresu pružilla je porodična banka CryoSave koja pohranjuje matične ćelije iz krvi i tkiva pupčane vrpce, a koja je lider na Europskom, ali i svjetskom tržištu. Jedina je banka iz Europe koja se nalazi u top 10 vodećih banaka svijeta koje matične ćelije pohranjuju po najsavremenijim svjetskim standardima. Biti prijatelj SaMED-a, znači pružiti podršku pri edukaciji budućih doktora, ujedno ovo će biti i podsticaj, obzirom da je SaMed internacionalni kongres, da studenti iz raznih zemalja svijeta razmjenjuju iskustva i sa njima ostvaruju saradnju, što će dugoročno unaprijediti i medicinska dostigunuća u BiH. CryoSave daje podršku naučnim i edukativnim projektima, jer su edukacije od suštinskog značaja za unapređenje medicine.
Studenti će imati priliku da se educiraju o matičnim ćelijama iz pupčane vrpce kao najkvalitetnijem izvoru matičnih ćelija i da saznaju koje su prednosti čuvanja matičnih ćelija, kako se provodi proces analize, testiranja, obrade i čuvanja matičnih ćelija po najsavremenijim standardima i najvažnije, imati će priliku da dobiju odgovore na sva njihova pitanja, istakli su iz CryoSave-a BiH.

Za više informacija posjetite oficijelnu web stranicu Kongresa www.samed.ba.