O bankama matičnih ćelija

Banke matičnih ćelija su kompanije, institucije koje se bave izdvajanjem i dugogodišnjim čuvanjem matičnih ćelija. Kako se radi o jednom od najvećih dostignuća savremene medicine, za postupak izdvajanja i bezbjednog čuvanja matičnih ćelija neophodna je nasavremenija tehnologija, besprijekorna organizacija, stalno usavršavanje i modernizovanje, dobro uređen sistem gdje se zahtijeva dugogodišnja stabilnost i pouzdanost.

Porodična banka matičnih ćelija je specijalizovana za profesionalno sakupljanje, pripremu i skladištenje matičnih ćelija iz krvi iz pupčane vrpce i čuvanje, krioprezervaciju pupčane vrpce.

Certifikati koje je neophodno da banke posjeduju su: NetCord-FACT, ISO, AABB, FAGG, GMP, Swissmedic, Paul Ehrlich Institut, Cord Blood Europe.

Svaki korak u procesu pohranjivanja matičnih ćelija potrebno je da bude po najvećim naučnim, tehnološkim, organizacionim i proceduralnim standardima koje poznaje, zahtijeva i primjenjuje savremeni svijet. Važno je znati, benke se ne bavi liječenjem ili terapijama, to rade klinike i instituti širom svijeta.

Postoje rezne banke matičnih ćelija u Evropi i svijetu, ali mnoge od njih ne posjeduju vrhunsku tehnologiju za izdvajanje matičnih ćelija u potpunosti, već samo čuvaju krv iz koje se u slučaju potrebe naknadno izdvajaju matične ćelije, sa nepredvidivim ishodom i mogućim komplikacijama. Ako se sve to dešava onda kada su te ćelije najpotrebnije, kada one možda predstavljaju jedini izbor za liječenje i jedinu nadu za život, onda sami možete donijeti zaključak o tome kakav i koliki rizik postoji, kao i ogromna neizvjesnost u takvim slučajevima, tako da Vam savjetujemo da se prije svega dobro informišete i donesete pravu odluku kome će te dati svoje povjerenje za čuvanje matičnih ćelija Vašeg djeteta.

Važno je naglasiti da klijenti trebaju da potpišu ugovor direktno sa bankom matičnih ćelija, da novac uplate direktno na račun banke, a po uspješnom okončanju procesa na kraju dobiju Certifikat, kao dokaz za roditelje da se matične ćelije njihovog djeteta nalaze na pravom i najsigurnijem mjestu.