Akreditacije, standardi i bezbjednost

Sve banke matičnih ćelija nastoje da osiguraju najveće standarde kvalitete. Sve laboratorije su dužne ne samo da ispune postavljene državne pravne standarde u ovoj strogo regulisanoj oblasti, već da idu i više od toga.

S ciljem da što bolje osiguraju svoje klijente banke matičnih ćelija je potrebno da obezbjede certifikate i akreditacije kao što su: FACT NetCord, ISO 9001:2008 i AABB i dr.
Akreditacije

FACT NetCord – Najsveobuhvatnija akreditacija!

FACT NetCord akreditacija je garanacija da će matične ćelije Vašeg djeteta biti pohranjene na pravi način i da će zaista moći da se iskoriste u  slučaju potrebe za liječenjem. FACT NetCord prestižni certifikat kvaliteta je dobilo 55 akreditovanih banaka u svijetu, među njima samo 7 privatnih banaka, od njih samo jedna posluje u BiH.

Američka asocijacija banaka krvi

Američka asocijacija banaka krvi (AABB) je profesionalna organizacija osnovana 1947. godine u SAD-u. AABB Program akreditiranja nastoji da poboljša kvalitet i sigurnost prilikom prikupljanja, obrade, testiranja, pohrane i oslobađanja krvi i produkata krvi. Program akreditiranja predviđa procjenu kvaliteta i operativnih sistema na licu mjesta, tj. u samoj laboratoriji.

Federalna agencija za medicinske i zdravstvene produkte: Ustanova za tkivo

Federalna agencija za medicinske i zdravstvene produkte (FAMHP) predstavlja kompetentni autoritet za medicinske i zdravstvene produkte u Belgiji. FAMHP postavlja rigorozna pravila kada su u pitanju kvalitet, sigurnost i efikasnost lijekova i zdravstvenih produkata, a sve u interesu javnog zdravlja.

Svjetska zdravstvena organizacija: GMP

Dobra Proizvođačka Praksa (GMP) podrazumijeva postupanje po određenim standardima kako bi se obezbijedio što je moguće kvalitetniji proizvod. GMP predstavlja garant kvaliteta koji potvrđuje ravnomjernu kvalitetu proizvoda i kontrolu proizvoda po standardima koji su propisani za određenu oblast i za namijenjenu upotrebu, kao što je to propisano od strane nadležnih autoriteta. Ova akreditacija se u Cryo-Save-u odnosi na procese koji su povezani tkivom pupčane vrpce.

ISO 9001:2008

Sertifikat ISO 9001:2008 bliže određuje zahtjeve koje organizacije moraju ispuniti kada je sistem upravljanja kvalitetom u pitanju. Moraju demonstrirati sposobnost da mogu obezbijditi proizvod koji ispunjava zahtjeve klijenata, ali i zahtjeve nadležnih i regulatornih tijela. Takođe, moraju dokazati efikasnost svojih sistema, uključujući i procese koji će obezbijediti kontinuirano poboljšavanje rada samog sistema, kao i osigurati prilagodljivost potrebama klijenata, ali i zahtjevima nadležnih i regulatornih tijela.