Banke matičnih ćelija u Bosni i Hercegovini

U Bosni i Hercegovini posluje nekoliko banaka matičnih ćelija koje svoje uzorke čuvaju u različitim evropskim zemljama. Sve te banke mogu se podijeliti u dvije grupe. Banke matičnih ćelija koje čuvaju punu krv i banke koje čuvaju izdvojene matične ćelije.

Izdvajanje matičnih ćelija predstavlja proces koji obezbjeđuje sigurnost i najviši kvalitet uzorka, te spriječava gubitak matičnih ćelija. To je priprema uzorka za liječenje, tako da se nakon odmrzavanja može odmah primjeniti, kao gotov i spreman lijek. Zato se izdvajanje matičnih ćelija smatra ZLATNIM STANDARDOM.

Prije nego što se porodica odluči koju banku matičnih ćelija će izabrati potrebno je još i da provjeri da li banka posjeduje neku od prestižnih akreditacija. Najsveobuhvatnija i najbolja jeste FACT NetCord akreditacija. Kada se roditelji opredjele za čuvanje matičnih ćelija svog djeteta u FACT akreditovanoj banci, dobijaju garanciju za kvalitet obrade i čuvanja uzorka, kao i pripreme za liječenje. Broj matičnih ćelija i vitalnost ostaju na najvišem nivou tokom vremena čuvanja, a uzorak je priznat za liječenje u apsolutno svim prestižnim transplantacionim centrima sa najrigoroznijim standardima.

FACT NetCord akreditacija daleko nadmašuje GMP standarde na svim poljima poslovanja, kontrole kvaliteta i pružanja biomedicinskih usluga. GMP standardi su propisani od strane federalnih vlada i država, kontrolišući procese poslovanja. FACT organizacija je osnovana od strane medicinskih eksperata i u potpunosti usmjerena na polje regenerativne medicine, ćelijskih produkata i terapije.