Riječ stručnjaka

 • Dr Milovan Milić

  Danas većina trudnica zna za pohranjivanja matičnih ćelija iz pupčane vrpce i veoma često se raspituju o ovoj mogućnosti. Svakoj trudnici rado preporučim da pohrane matične ćelije ukoliko ima mogućnost za to, jer se radi o jednoj od najperspektivnijih grana medicine. Za roditelje koji pohrane matične ćelije je veoma bitno da znaju da banka matičnih […]

 • Prof. dr. Jadranka Dizdarević-Stojkanović

  Još u toku rata čitala sam o matičnim ćelijama i bila fascinirana mogućnostima u terapiji raznih bolesti. Shvatila sam da se radi o epohalnom otkriću i da dolazi jedno novo vrijeme u liječenju. Lista oboljenja koja se mogu tretirati matičnim ćelijama je zaista impresivna. U standardnu terapiju sada već spada akutna i hronična leukemija, mijelodisplastični […]

 • Prim. Dr Radivoje Katanić

  Mi, u bolnici “Sveti Apostol Luka” u Doboju, shvatamo naprednost ideje o uzimanju matičnih ćelija, ali je mijenjanje svijesti proces koji traje i zahtijeva usklađivanje mnogih faktora, koji koreliraju u samoj aktivnosti. Prvenstveno mislim na početak primjene matičnih ćelija u zdravstvenim ustanovama u Bosni i Hercegovini, kao i na platežnu moć stanovništva. Iskreno mislim, da […]

 • Prim. Doc. Dr. Med. Sc. Aida Arnautović-Čustović

  Selekcija izvora matičnih ćelija Matične ćelije (MĆ) su ćelije od kojih svi potičemo, to je popularno rečeno “građevinski materijal” našeg tijela. Da bi primjenili MĆ u terapijske svrhe moramo ih od nekoga uzeti, jer nauka, nažalost, još uvijek nije u mogućnosti da proizvodi MĆ mada je i na tom polju učinjen veliki iskorak naprijed. Zahvaljujući […]

 • Prof. Dr. Bela Balint

  Transplantacija matičnih ćelija – nova istraživanja i klinička praksa Matične ćelije su ključne za funkcionisanje organizma i proizvodnju odraslih diferenciranih matičnih ćelija, dok su istovremeno u stanju da održe sposobnost samoobnavljanja i multipliciranja. Dokazano je da kompleksna mreža faktora reguliše opstanak, proliferaciju i sazrijevanje ovih ćelija. Matične ćelije imaju esencijalnu ulogu sve od embrionalnog razvoja […]

 • Doc. Dr. Zoran Galić

  Terapeutski potencijal genetički modifikovanih matičnih ćelija krvi Oblast matičnih ćelija predstavlja jednu od najdinamičnijih istraživačkih disciplina moderne medicine i ukazuje na veliki broj potencijalnih terapija baziranih na ovim ćelijama. Mislim da je ovo fantastična prilika da se bh drušvo upozna sa najaktualnijim istraživanjima i dostignućima u ovoj oblasti. Na Drugom međunarodnom kongresu održanom u Sarajevu […]

 • Prof. Dr. Adolf Lukanovič

  Upotreba mioblasta u liječenju stres urinarne inkontinencije Liječenje urinarne stres inkontinencije matičnim ćelijama u Ljubljani se radi već duži period. Ako znamo da je stres urinarna inkontinencija problem koji se ne može izbjeći zbog porođaja i porođajne traume zdjeličnog dna, onda nam je jasno da ova metoda, pored konzervativne i hirurške, doprinosi boljem kvalitetu života […]

 • Dr. Roger Amar

  FAMI (Fresh Autologous Mesenchymal Integration) – Tehnika autolognog presađivanja mazenhimalnih matičnih ćelija Posebna FAMI tehnika facilajnog podmlađivanja i rekonstrukcije razvili smo pomoću koje radimo fejslifting i presađivanje mezenhimalnih matičnih ćelija dobijenih liposukcijom iz masnog tkiva. Riječ je o jedinstvenoj tehnici gdje se lice može rekonstruisati neinvazinom metodom (bez ožiljaka) sopstvenim matičnim ćelijama koje se dobijaju […]

 • Prof. Dr. Christof Stamm

  Krv iz pupčane vrpce – ćelije za miokardijalnu regeneraciju Pored klasične transplantacije ili vještačkog srca, tradicionalni terapeutski pristup dizajniran za tretman srčanih oboljenja samo omogućuje organizmu da preživi sa srcem koje radi sa ograničenim kapacitetom. Zato ne predstavlja iznenađenje što istraživački rad na polju kardiovaskularne regenerativne medicine budi mnoge nade. Rani radovi o tretmanima mišićnog […]

 • Dr Med. Holger Gerullis

  Cilj studije koju provodim je ocjenjivanje sigurnosti i efikasnosti ubrizgavanja autolognih ćelija dobijenih iz tkiva mišića u urinarni sfinkter za liječenje postprostatektomije urinarne inkontinencije kod muškaraca kao i obilježavanje ćelija ubrizganih prije transplantacije. 222 muška pacijenta sa stresurinarnom inkontinencijom i oštećenjem sfinktera nakon što su urološke procedure tretirane transuretralnim ubrizgavanjem autolognih ćelija dobijenih iz tkiva […]

 • Dr. Sonja Pavlović

  Farmakogenomika – na putu ka personalizovanoj medicni. Farmakogenomika izučava ulogu nasleđenih individualnih razlika u odgovoru na različite terapeutike. Istraživanja na polju farmakogenomike se trenutno razvijaju u dva glavna pravca: identifikacija specifičnih gena i produkata gena povezanih sa različitim bolestima koji bi mogli predstavljati metu za nove terapeutike i identifikacija gena i alelskih varijanti gena koji […]