Prof. Dr. Bela Balint

Transplantacija matičnih ćelija – nova istraživanja i klinička praksa

rijec-strucnjaka-bela-balint Matične ćelije su ključne za funkcionisanje organizma i proizvodnju odraslih diferenciranih matičnih ćelija, dok su istovremeno u stanju da održe sposobnost samoobnavljanja i multipliciranja. Dokazano je da kompleksna mreža faktora reguliše opstanak, proliferaciju i sazrijevanje ovih ćelija. Matične ćelije imaju esencijalnu ulogu sve od embrionalnog razvoja i bilo kakav poremećaj ove ravnoteže može dovesti do fatalnog ishoda.

Istraživanja potencijala koje nude matične ćelije znatno su podigla očekivanja iz ove oblasti. Većina istraživača iz ove oblasti vjeruje da će u narednim godinama terapije matičnim ćelijama postati standrad za liječenje srčanih oboljenja, dijabetesa, neuroloških poremećaja.

Opšte je prihvaćeno da se odrasle matične ćelije iz različitih tkiva u određenim situacijama mogu transformisati u ćelije srčanog mišića. Određena istraživanja pokazuju da se u infarktnim stanjima mogu aktivirati određene matične ćelije koje organizam usmjerava prema oštećenom mišići i tamo se pretvaraju o ćelije srčanog mišića. Znanje o ovim procesima veoma je bitno jer efikasnost tretmana zavisi o poznavanju svakog koraka.