Prof. Dr. Christof Stamm

Krv iz pupčane vrpce – ćelije za miokardijalnu regeneraciju

rijec-strucnjaka-christof-stamm Pored klasične transplantacije ili vještačkog srca, tradicionalni terapeutski pristup dizajniran za tretman srčanih oboljenja samo omogućuje organizmu da preživi sa srcem koje radi sa ograničenim kapacitetom. Zato ne predstavlja iznenađenje što istraživački rad na polju kardiovaskularne regenerativne medicine budi mnoge nade. Rani radovi o tretmanima mišićnog tkiva srca matičnim ćelijama iz koštane srži stvorili su jaku podršku za kliničke i eksperimentalne studije. Decenijama je poznato da krv iz pupčane vrpce sadrži hematopoetske matične ćelije. Jedan od razloga za njihovu upotrebu jeste njihova mlada dob i njiho potencijal da se lakše diferencijraju u određene vrste odraslih ćelija. Jer ustaljeno je mišljenje da kvalitet matičnih ćelija osim od zdravlja donora, zavisi i od njegove dobi.

Integracija ćelijskih terapija i strategija u konvencionalne kardiološke i kardiovaskularne terapije je prilično izazovan zadatak. Na osnovu našeg velikog iskustva i rada sa pacijentima sa srčanim oboljenjima ljkari, hirurzi i naučnici u Njemačkom institutu za srce u Berlinu su prepoznali potencijal regenerativnih terapija matičnim ćelijama kada su u pitanju srčana oboljenja. Zajedno sa lokalnim i međunarodnim partnerima naš Institutu razvija nove strategije na polju regenerativne medicine i postizanju sigurnosti i efikasnosti u kliničokoj praksi. To uključuje klinička istraživanja sa pacijentima sa ishemijskim i ne-ishemijskim bolestima srca, koima je potrebna ugradnja aparata za ventrikularnu asistenciju. Izolovanje određenih matičnih ćelija, njihova priprema i transplantacija su trenutno naša preokupacija i predavanje u Sarajevu treba da predoči određene izazove sa kojima se susrećemo prilikom naših istraživanja.