Dr Med. Holger Gerullis

rijec-strucnjaka-holger-gerullis Cilj studije koju provodim je ocjenjivanje sigurnosti i efikasnosti ubrizgavanja autolognih ćelija dobijenih iz tkiva mišića u urinarni sfinkter za liječenje postprostatektomije urinarne inkontinencije kod muškaraca kao i obilježavanje ćelija ubrizganih prije transplantacije. 222 muška pacijenta sa stresurinarnom inkontinencijom i oštećenjem sfinktera nakon što su urološke procedure tretirane transuretralnim ubrizgavanjem autolognih ćelija dobijenih iz tkiva mišića. Transplantovane ćelije su istraživane nakon kultivacije i prije korištenja (aplikacije) fosforilacije koristeći različite markere miogenske (mišićne) diferencijacije. Ocjena izvodljivosti i funkcionalnosti postignuta je praćenjem stanja najmanje 12 mjeseci.

Rezultati. Praćenje stanja trajalo je najmanje 12 mjeseci. Od 222 tretirana pacijenta, 120 ih je reagovalo na terapiju, od čega je 26 pacijenata (12%) bilo kontinentno, a 94 pacijenta (42%) je pokazalo poboljšanje. Kod 102 pacijenta (46%) terapija nije bila učinkovita. Kliničko poboljšanje uočeno je u prosjeku od 4,7 mjeseci nakon transplantacije i nastavljeno je kod svih pacijenata sa poboljšanjem. Ćelije koje su ubrizgane u sfinkter bile su najmanje ∼50% miogenskog (mišićnog) porijekla i reprezentativne za rane faze diferencijacije ćelija iz mišićnog tkiva. Zaključci. Transuretralno ubrizgavanje autolognih ćelija dobijenih iz tkiva mišića u oštećeni uretralni sfinkter muških pacijenata jeste sigurna procedura. Transplantovane ćelije predstavljaju različite faze miogenih (mišićnih) diferencijacija.