Dr Milovan Milić

dr-milovan-milic Danas većina trudnica zna za pohranjivanja matičnih ćelija iz pupčane vrpce i veoma često se raspituju o ovoj mogućnosti. Svakoj trudnici rado preporučim da pohrane matične ćelije ukoliko ima mogućnost za to, jer se radi o jednoj od najperspektivnijih grana medicine.

Za roditelje koji pohrane matične ćelije je veoma bitno da znaju da banka matičnih ćelija posluje po najvećim mogućim standardima.