Prof. dr. Jadranka Dizdarević-Stojkanović

prof-dr-jadranka-dizdarevic-stojkanovic Još u toku rata čitala sam o matičnim ćelijama i bila fascinirana mogućnostima u terapiji raznih bolesti. Shvatila sam da se radi o epohalnom otkriću i da dolazi jedno novo vrijeme u liječenju.

Lista oboljenja koja se mogu tretirati matičnim ćelijama je zaista impresivna. U standardnu terapiju sada već spada akutna i hronična leukemija, mijelodisplastični sindromi, limfomi, nasljedne abnormalnosti crvenih krvnih zrnaca, nasljedni poremećaji imunog sistema, poremećaji fagocita, rak koštane srži i druge bolesti. Intenzivna i klinička istraživanja u terapiji s matičnim ćelijama u autoimunim oboljenjima, regeneraciji nervnog sistema, poremećaji u proliferaciji ćelija ili metabolizma, u kardio terapiji , u genskoj terapiji te u obnavljanju organa. Dakle, na listi je preko 70 bolesti!

Moja preporuka mladim budućim roditeljima ako imate u porodici koju od ovih bolesti obezbjedite svome djetetu mogućnost u budućnosti ako zatreba da se liječi ovim dragocjenim lijekom, ali čak i da nema u porodici ovakvih bolesti vrijedi uložiti novac u čuvanje matičnih ćelija jer je budućnost u terapiji svakako u matičnim ćelijama iz krvi pupčane vrpce kao i iz samog tkiva pupčane vrpce.