Doc. Dr. Zoran Galić

Terapeutski potencijal genetički modifikovanih matičnih ćelija krvi

rijec-strucnjaka-zoran-galic Oblast matičnih ćelija predstavlja jednu od najdinamičnijih istraživačkih disciplina moderne medicine i ukazuje na veliki broj potencijalnih terapija baziranih na ovim ćelijama. Mislim da je ovo fantastična prilika da se bh drušvo upozna sa najaktualnijim istraživanjima i dostignućima u ovoj oblasti.

Na Drugom međunarodnom kongresu održanom u Sarajevu prezentirao sam zajednički rad grupe naučnika sa UCLA (University of California, Los Angeles) na genetički modificiranim matičnim ćelijama krvi koje pokušavamo iskoristiti za tretman malignog melanoma.