DOBRODOŠLI U JEDINSTVENU BANKU MATIČNIH ĆELIJA

SSCB se razlikuje od ostalih banaka matičnih ćelija:
-SSCB je FACT NetCord akreditovana banka. To je međunarodni „ZLATNI STANDARD“ u izdvajanju, obradi uzorka matičnih ćelija, pripremi za liječenje i kriprezervaciji. Garantuje upotrebnu vrijednost uzorka i najviši kvalitet laboratorijskih procesa.
-54 banke matičnih ćelija u svijetu posjeduje FACT NetCord akreditaciju, od toga samo 6 privatnih. SSCB je jedina banka u Švicarskoj sa FACT NetCord akreditacijom.
-Swiss Medic je odabrao SSCB za razvoj prvog i jedinstvenog projekta HIBRIDNA BANKA.
-SSCB pruža klijentima besplatan servis medicinskog savjetovanja i podrške za priključivanje kliničkim studijama u kvalifikovanim svjetskim centrima.