3 koraka

Vas dijele od sigurne budućnosti.

Švicarska banka matičnih ćelija

Registracija

Kontaktirajte nas, registrujte se i preuzmite set za prikupljanje i transport uzoraka matičnih ćelija.

Preuzimanje uzorka

Neposredno nakon porođaja, mi preuzimamo set sa uzorkom matičnih ćelija i organizujemo transport u laboratoriju u Švicarsku.

Sertifikat

Nakon analize, obrade i uspješno sačuvanih matičnih ćelija, dobićete sertifikat sa jedinstvenim kodom dodijeljenim za matične ćelije Vaše bebe.

Porođaj je jedinstvena prilika da sačuvaš matične ćelije svog djeteta

Preko 25000 procesuiranih i sačuvanih uzoraka matičnih ćelija.
Više od 15 godina predanog naučnog rada.
Prepoznat kvalitet procesnih faza, metoda i tehnologija čuvanja i otpuštanja matičnih ćelija.
Bliska saradnja sa vodećim transplantacionim klinikama za lečenje matičnim ćelijama.

Amra Džeko - Iskustvo o čuvanju matičnih ćelija u SSCBu- švicarskoj banci matičnih ćelija

Amra Džeko - Iskustvo o čuvanju matičnih ćelija u SSCBu- švicarskoj banci matičnih ćelija