preloader

O matičnim ćelijama

Matične ćelije odgovorne su za sve procese obnove i samoizlječenja u našem organizmu. One služe kao vrsta „unutrašnjeg sistema popravke“ jer se dijele i umnožavaju kako bi dopunile druge ćelije, sve dok je osoba živa. Jedan dio razloga starenja i nastanka bolesti je i to što matične ćelije vremenom gube svoj potencijal i snagu, a njihov broj se smanjuje.

Matične ćelije koje se u znatnoj koncentraciji nalaze u krvi pupčane vrpce u momentu porođaja spadaju pod adultne, hematopoetske matične ćelije. One se uspješno koriste u liječenju hematoloških, imunoloških i metaboličkih poremećaja, kao i kod određenih tipova malignih oboljenja. Klinička ispitivanja pokazuju uspješnost u liječenju i drugih bolesti poput: dijabetesa, autizma, cerebralne paralize i dr.

Zašto sačuvati matične ćelije?

Ništa nas ne proganja tako kao propuštena prilika.

Matične ćelije predstavljaju gotov i spreman lijek u okolnostima u kojima nije moguće vratiti vrijeme unazad na trenutak porođaja. Pupčana vrpca je od vitalne važnosti za bebu dok je u maminom stomaku. Na porođaju se ukazuje jedinstvena prilika da sačuvamo njen dragocjeni dio.

Krv u pupčanoj vrpci sadrži hematopoetske matične ćelije koje se danas koriste za liječenje različitih hematoloških oboljenja.

Tkivo koje pokriva pupčanu vrpcu takođe ima veliki medicinski potencijal i predstavlja izuzetno važan i kvalitetan izvor matičnih ćelija. Dokazano je da pupčanik predstavlja najvažniji i najbogatiji izvor mezenhimalnih matičnih ćelija. To su ćelije koje imaju širu sposobnost diferencijacije i veću potentnost. Upravo zbog ovoga, moguće je liječiti veći broj bolesti, uključujući ortopedska oboljenja. Takođe, mezenhimalne matične ćelije glavni su kandidat za liječenje Alchajmerove bolesti, cerebralne paralize, Parkinsonove bolesti, psorijaze, reumatoidnog artritisa, infarkta i oštećenja kičmene moždine.

Danas se matičnim ćelijama liječi više od 80 hematoloških, metaboličkih i imunoloških bolesti, a zahvaljujući neprekidnom napretku u savremenim medicinskim istraživanjima, sa razlogom se vjeruje da će matične ćelije predstavljati odgovor na daleko veći broj bolesti.

Pojedinci i radovi iz oblasti matičnih ćelija nagrađivani su u poslednjih 10 godina čak dva puta Nobelovom nagradom!

Ti imaš priliku da SADA obezbijediš zdravlje za celu svoju porodicu.

Izdvajanje matičnih ćelija iz tkiva pupčanika

Najnovija naučna dostignuća govore o još značajnoj ulozi matičnih ćelija iz tkiva pupčanika. U posljednjih 10 godina dokazano je da pupčanik predstavlja najvažniji i najbogatiji izvor mezenhimalnih matičnih ćelija One su glavni kandidat za liječenje:

 • Alchajmerove bolesti
 • Cerebralne paralize
 • Parkinsonove bolest
 • Psorijaze
 • Reumatoidnog artritisa
 • Infarkta
 • Oštećenja kičmene moždine
 • Ortopedskih oboljenja

Izdvajanje matičnih ćelija je od izuzetnog značaja iz više razloga. Prije svega, odmah omogućava provjeru kvaliteta uzorka, odnosno, pruža informacije o broju matičnih ćelija i njihovoj vitalnosti.

U trenutku potrebe za liječenjem te informacije su na raspolaganju centru za transplantaciju i uzorak je ODMAH spreman za upotrebu.

Ukoliko se pohranjuje cijelo tkivo, uzorak je prvo potrebno “odmrznuti” a potom izdvojiti ćelije i izvršiti kontrolu kvaliteta. Tek tada se dobijaju informacije o tome da li je sačuvano dovoljno matičnih ćelija za liječenje, dok sama procedura traje najmanje tri nedjelje, a u tim trenucima je svaka sekunda bitna.

Šta kažu istraživanja?

Detaljnija istraživanja dokazala su da tkivo koje okružuje krvne sudove (tzv. Vartonova pihtija) ima najveću koncentraciju mezenhimalnih matičnih ćelija. Ta dostignuća omogućila su razvoj novih tehnologija obrade, izdvajanja i čuvanja mezenhimalnih matičnih ćelija perivaskularnog dijela tkiva pupčanika. Međutim, manje od polovine svih banaka matičnih ćelija koje čuvaju tkivo pupčanika koristi ove savremene tehnologije. Upravo po tome se izdvajaju najbolje banke matičnih ćelija na svijetu.

Studija na Univerzitetu u Pitsburgu objavljena 2009. godine je utvrdila da se oko 88% svih mezenhimalnih matičnih ćelija nalazi upravo u perivaskularnom tkivu. Kliničke studije su dodatno potvrdile da na taj način sačuvan uzorak ima 2,7 puta veći broj vitalnih matičnih ćelija po 1 gramu tkiva u odnosu na uzorak dobijen iz kompletnog tkiva pupčanika (kada nisu izdvojene matične ćelije). Takođe, ova metoda obezbeđuje i visoku vitalnost sačuvanih matičnih ćelija nakon „odmrzavanja“.

O ČEMU TREBA DA SE INFORMIŠU RODITELJI PRILIKOM IZBORA BANKE MATIČNIH ĆELIJA KOJA ČUVA I TKIVO PUPČANIKA?

Sljedeće stavke su od presudnog značaja:

 • Da li banka izdvaja matične ćelije iz tkiva?
 • Da li banka matičnih ćelija čuva proizvod/uzorak/ visokog kvaliteta, bogat mezenhimalnim matičnim ćelijama?
 • Da li će mezenhimalne matične ćelije biti vitalne nakon potraživanja (i „odmrzavanja“)?
 • Da li je banka licencirana da vrši usluge izdvanjanja i čuvanja mezenhimalnih matičnih ćelija?

Liječenje matičnim ćelijama

Oblast liječenja matičnim ćelijama neprestano se razvija, na šta ukazuju dostignuća velikog broja kliničkih ispitivanja. Za pojedine bolesti matične ćelije su jedina mogućnost liječenja. U određenim slučajevima, liječenje matičnim ćelijama se primjenjuje kada su prethodni izvori liječenja neuspešni ili kada je bolest agresivna.

Leukemije, limfome i druge maligne bolesti je moguće liječiti matičnim ćelijama. Karcinom je teško, često neizlječivo, smrtonosno oboljenje, koje prate gubitak težine, umor i konstantna bol. Navedeni tipovi tumora se liječe matičnim ćelijama:

 • Akutna bifenotipna leukemija
 • Akutna limfocitna leukemija (ALL)
 • Akutna mijeloidna leukemija (AML)
 • Akutna nediferentovana leukemija
 • Adultni T-ćelijski limfom/leukemija
 • Hronični Epstein Barr limfom
 • Hronična limfocitna leukemija (CLL)
 • Hronična mijeloidna leukemija (CML)
 • Ewing sarkom
 • Hodgkin limfom
 • Juvenilna hronična mijeloidna leukemija (JCML)
 • Juvenilna mijelomonocitna leukemija (JMML)
 • Akutna mijeloidna/NK-ćelija leukemija
 • Non-Hodgkin limfom
 • Prolimfocitna leukemija
 • Leukemija plazma-ćelija
 • Hronična mijelomonocitna leukemija (CMML)
 • Nedostatak adhezije leukocita
 • Multipli mijelom
 • Neuroblastom
 • Rabdomiosarkom
 • Timom
 • Waldenstrom makroglobulinemija
 • Wilms tumor

Hematološke bolesti, uključujući mnoge anemije, se liječe matičnim ćelijama. Uzrokovane su poremećajem ćelija krvi i dovode do pojave otoka, krvnih ugrušaka, nekontrolisanog krvarenja, što može biti smrtonosno. Matične ćelije su dostupne pacijentima za liječenje sljedećih bolesti:

 • Akutna mijelofibroza
 • Agnogena mijeloidna metaplazija (mijelofibroza)
 • Amiloidoza
 • Aplastična anemija
 • Beta talasemija major
 • Blackfan-Diamond anemija
 • Kongenitalna amegakariocitna trombocitopenija
 • Kongenitalna citopenija
 • Kongenitalna diseritropoetska anemija
 • Kongenitalna diskeratoza
 • Esencijalna trombocitemija
 • Fanconi anemija
 • Glanzmanova trombastenija
 • Mijelodisplastični sindrom (MDS)
 • Paroksizmalna noćna hemoglobinurija
 • Plicitemija vera (PRV)
 • Čista aplazija crvenih krvnih zrnaca (PRCA)
 • Refraktorna anemija sa ekscesom blasta (RAEB)
 • Refraktorna anemija sa ekscesom blasta u tranziciji (RAEB-T)
 • Refraktorna anemija sa prstenastim sideroblastima (RARS)
 • Shwachman-Diamond sindrom
 • Srpasta anemija

Metabolički poremećaji, uključujući Hunterov sindrom i Hurlerov sindrom, često uzrokuju iznenadne napade, bolove i gubitak težine. U nekim slučajevima ove bolesti mogu biti izuzetno opasne. Matičnim ćelijama je moguće liječiti sljedeća stanja:

 • Kongenitalna eritropoetska porfirija (
 • Gunterova bolest)
 • Gošeova bolest
 • Hunterov sindrom
 • Hurlerov sindrom
 • Krabbeova bolest
 • Lesch-Nyhan sindrom
 • Manosidoza
 • Maroteaux-Lamy sindrom (MPS-VI)
 • Metahromatska leukodistrofija
 • Mukolipidoza II
 • Battenova bolest
 • Niemann-Pickova bolest
 • Sandhoffova bolest
 • Sanfilippo sindrom (MPS-III)
 • Scheie sindrom (MPS-IS)
 • Sly sindrom (MPS-VII)
 • Tay Sachsova bolest
 • Wolmanova bolest
 • X-vezana adrenoleukodistrofija

Imunološke poremećaje, poput Evansovog sindroma i Hronične granulomatozne bolesti, karakteriše to da organizam napada sopstvene ćelije. Često su praćeni umorom i konstantnim groznicama. U nekim slučajevima imunološke bolesti su smrtonosne. Matične ćelije su delotvorne u liječenju sljedećih oboljenja:

 • Deficijencija adenozin-deaminaze (SCID)
 • Bare limfocitni sindrom (SCID)
 • Chediak-Higashi sindrom (SCID)
 • Hronična granulomatozna bolest
 • DiGeorge sindrom
 • Evans sindrom
 • Fukosidoza
 • Hemofagocitna limfohistiocitoza (HLH)
 • Hemofagocitna Langerhansova histiocitoza
 • IKK gama deficijencija
 • Kostmann sindrom (SCID)
 • Mijelokateksija
 • Omenn sindrom (SCID)
 • Defincijencija fosforilaze (SCID)
 • Purin-nukleozid (SCID)
 • Retikularna disgeneza (SCID)
 • Teška kombinovana imunodefincijencija (SCID)
 • Displazija timusa
 • Wiskott-Aldrich sindrom
 • X-vezana agamaglobulinemija
 • X-vezani limfoproliferativni poremećaj
 • X-vezani sindrom povišenog IgM
 • Poremećaji imunološkog Sistema, poliendokrinopatije, enteropatije, X-vezani sindromi

Trenutna dostignuća kliničkih studija u liječenju matičnim ćelijama su ohrabrujuća. Ispitivanja su pokazala odličan terapijski odgovor u preko 30 bolesti, naročito kod autoimunih, neuroloških i srčanih oboljenja. Na pragu dokazane terapijske efikasnosti u liječenju matičnim ćelijama su sljedeće bolesti:

 • Cerebralna paraliza
 • Dijabetes melitus tip 1
 • Autizam
 • Povrede kičmene moždine
 • Oštećenje sluha