preloader

1. INFORMISANOST

Veoma je važno da budući roditelji budu upoznati sa realnim dometima upotrebe matičnih ćelija u medicinske svrhe.
Pročitajte šta se sve može tretirati matičnim ćelijama >>

Prilikom odabira banke matičnih ćelija, neophodno je provjeriti akreditacije koje banka posjeduje i kojom tehnologijom se matične ćelije pripremaju za čuvanje na duži vremenski period. Važno je da znate da li su matične ćelije sačuvane po „recepturi“ koja je dokazana u medicinskoj praksi – kada su matične ćelije „povučene“ i upotrijebljene u terapijske svrhe.
Pročitajte zašto je važan FACT NetCord >>

Ako se pojavi potreba za upotrebom matičnih ćelija, u tom trenutku je veoma važno imati podršku i potpunu informisanost o dometima medicine u svakom polju primjene matičnih ćelija i ostalim mogućnostima liječenja.
Pročitajte šta znači individualni pristup podrške klijentima u okviru FACT NetCord >>

Roditelji trebaju da imaju na umu u kojoj zemlji će čuvati tako dragocjen sadržaj, kao što su matične ćelije iz krvi i tkiva pupčanika. Nemaju sve zemlje jednake standarde sigurnosti i bezbjednosti.

2. PRIJE POROĐAJA

Savjet medicinskog osoblja iz Švicarske banke matičnih ćelija je da set za uzimanje uzoraka bude najkasnije mjesec dana prije termina porođaja kod Vas.

Set Vam se dostavlja nakon potpisanog Ugovora.

Kada krenete u porodilište set ponesite sa sobom. Sam postupak uzimanja matičnih ćelija je potpuno bezbjedan za majku i dijete i krajnje je jednostavan. Doktori u BiH su upoznati i praktikuju ovu proceduru. Sam postupak je odavno postao rutina u svim porodilištima.

Napomena (za buduće tate): spremite broj telefona kurirske službe: +387 62 556 057 i +387 66 703 003

3. POROĐAJ

Krv i tkivo pupčanika se uzimaju odmah nakon rođenja djeteta, bilo da je u pitanju prirodni porođaj ili carski rez. Prije uzimanja uzorka vrši se dezinfekcija pupčanika. Uzorak krvi se prikuplja u sterilnu kesu/vrećicu, a komad tkiva se stavlja u poseban spremnik namijenjen za to.

Odmah nakon porođaja uzima se i krv majke za analize u laboratoriji Švicarske banke matičnih ćelija.

Sam postupak uzimanja krvi iz pupčanika je potpuno bezbjedan proces i po majku i po dijete.

4. POSLIJE POROĐAJA

Odmah nakon porođaja, potrebno je obavjestiti našu logističku službu (+387 62 556 057, +387 66 703 003), kako bismo preuzeli uzorak. Dok logistička služba ne preuzme uzorak, on je potpuno bezbjedan i siguran u setu. Standard Švicarske banke matičnih ćelija nas obavezuje da uzorak dostavimo u laboratoriju za najviše 72 sata, uz održavanje optimalne temperature transporta, što omogućavaju gelovi za održavanje temperature. Tokom kompletne procedure prati se temperatura okruženja uzorka.

Iskustvo i saradnja sa našim predstavništvima u drugim državama nam omogućavaju vremenski prosjek dostavljanja daleko kraći od onog koje propisuje standard.

5. UZORAK JE U ŠVICARSKOJ

Odmah po prijemu, u švicarskoj laboratoriji vrši se serološko i mikrobiološko testiranje krvi pupčanika, krvi majke i tkiva pupčanika. Nakon toga se vrši izdvajanje matičnih ćelija, poslije čega se uzorak ostavlja u “karantin” banku, privremeno, na -100 °C. Nakon dobijanja informacija o kvalitetu i ispravnosti uzorak je spreman da se deponuje u “finalnu” banku za dugoročno čuvanje, na -196°C.
Pročitajte zašto je važno izdvajanje matičnih ćelija iz uzorka krvi>>

Jedan mali dio uzorka se odvojeno čuva, jer je izvjesno da će u bliskoj budućnosti medicina napredovati i omogućiti umnožavanje matičnih ćelija kada nam zatrebaju. Švicarska banka matičnih ćelija prati najnovija dostignuća nauke, u cilju što efikasnijeg liječenja, i sa svojim standardima i procedurama je orjentisana na primjeni matičnih ćelija za liječenje, ako se za to ukaže prilika, a ne samo da ih sačuva.

Dio uzorka majčine krvi se takođe zamrzava, kako bi ostavili mogućnost za dodatne analize, ukoliko se ukaže potreba za upotrebom matičnih ćelija.

6. CERTIFIKAT

Kada se završi kompletna procedura uzimanja, transporta, analiza uzorka, obavezno izdvajanje i pohranjivanje, ako i kada se regulišu finansijske obaveze, Švicarska banka matičnih ćelija Vam dostavlja Certifikat o uspješnom pohranjivanju matičnih ćelija. Certifikat sadrži sljedeće podatke:

  • jedinstveni broj/šifru pod kojom se čuva uzorak
  • krvnu grupu bebe
  • volumen/zapremina uzorka (prije i poslije obrade)
  • količina CD34+
  • količina WBC
  • volumen matičnih ćelija (buffy coat)
  • vitalnost matičnih ćelija
  • rezultate seroloških i mikrobioloških analiza uzorka
  • vitalnost i količina matičnih ćelija u tkivu (ako je odabrana ova usluga)

Certifikat se dostavlja sa ličnim potpisom doktorice Veronike Albertini, načelnice naučnog odjeljenja Švicarske banke matičnih ćelija.

7. POVLAČENJE UZORKA IZ ŠVICARSKE BANKE MATIČNIH ĆELIJA

Ako se ukaže potreba za korištenjem matičnih ćelija, izuzetno je važna saradnja banke i transplantacionog centra – tamo gdje se sprovodi terapija. Švicarska banka matičnih ćelija sarađuje sa prestižnim transplantacionim centrima i sačuvan uzorak kod nas garantuje mogućnost primjene. Postoje klinike koje prihvataju samo uzorke od banaka koje posjeduju FACT NetCord certifikat. Upravo nas ovaj certifikat obavezuje da pružimo individualnu podršku pacijentu u pretrazi transplantacionih centara za konkretnu bolest.
Pročitajte zašto je važan FACT NetCord certifikat >>

Uzorak se dostavlja direktno klinikama za liječenje i on mora biti dostavljen bez eritrocita – mora se uraditi izdvajanje matičnih ćelija. Iz ovog razloga, banke sa najvišim standardima izdvajanje iz uzorka obave odmah po prijemu – kada je uzorak mlad i kada ima najveći medicinski potencijal.